පූජණීය වූ ප්‍රේම ප්‍රාසාදේ . .. . . . . . . . Poojaneeya woo Prema Pasade . . . . .

පූජණීය වූ ප්‍රේම ප්‍රාසාදේ                               
චන්ද්‍රයා සේ කාන්ති දී
පායලා එන්නම් //

සුදට සුදේ ගලනා
ඔබේ කැළුම් දහරේ
රෑ පෙම් කොකිලයෝ
දොඩමළු වෙති රහසේ //

පූජණීය වූ ප්‍රේම ප්‍රාසාදේ
චන්ද්‍රයා සේ කාන්ති දී
පායලා එන්නම් //

සඳළුතලා යහනේ
ශාන්ත හැඟුම් අතරේ                                                                       


ප්‍රේමිය චන්ද්‍රාවෝ
අද ඔබ ළඟ මිහිරේ //

පූජණීය වූ ප්‍රේම ප්‍රාසාදේ
චන්ද්‍රයා සේ කාන්ති දී
පායලා එන්නම් //ගායනය - කීර්ති පැස්කුවෙල්, නන්දා මාලනී
සංගීතය - සරත් දසනායක
ගී පද - සුනිල් ආරියරත්න

'තරූ' ටෙලි නාට්‍යයෙන්
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු