පායාලා මගේ ලොවේ . . . . . Payala Mage Lowe . . . .

පායාලා මගේ ලොවේ                                                   
කාගේදෝ සිනා දිලේ
උදෑසනේ සැඳෑසමේ
සදාදරේ නවාතැනේ
පායාලා මගේ ලොවේ

පාට පාට සිහිනේ මා
මල් පාරුවේ නැගීලා
නීල දෑස පැටලීලා
ඔබ හා ගියේ ඇඳීලා
මිහිරාවියේ මගේ
මා බැන්ද ආදරේ
හැමදාම මේ වගේ
අඩු නෑ මගේ සිතේ

පායාලා මගේ ලොවේ
කාගේදෝ සිනා දිලේ

තාරකාව ඔබ නේදෝ
නිදනා සඳේ තුරුල්ලේ
මාළිගාව සිත නේදෝ
ඔබ මා තැනූ නිදැල්ලේ‍
මිහිරාවියේ අපේ
මේ පුංචි ලෝකයේ
මුතු වාගේ ආදරේ
දෙහදේ සදා දිලේ

පායාලා මගේ ලොවේ
කාගේදෝ සිනා දිලේ
උදෑසනේ සැඳෑ සමේ
සදාදරේ නවාතැනේ

පායාලා මගේ ලොවේ
කාගේදෝ සිනා දිලේ


ගායනය - කීර්ති පැස්කුවෙල්
සංගීතය - ස්ටැන්ලි පීරිස්
ගී පද - සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී