භවයෙන් භවේ පැතුමන් පුරා . . . . . Bhawayen Bhawe Pathuman Pura . . . . .

භවයෙන් භවේ පැතුමන් පුරා                                                          
ආවේ සොයා මා හද ආදරේ
නදීෂානී... නදීෂානී... 
නදීෂානී... නදීෂානී...

නෙතුකැන් සැලේ මා හද ගිම් නිවා
දෙසවන් පුරා ඒ හසරැල් සලා 
පිපි මල් සිනාවේ මධු රොන් සලා
ළතැවුල් නිවා ඈ මට ළං වෙලා 

භවයෙන් භවේ පැතුමන් පුරා...

නටඹුන් අතීතේ දෑතින් වසා
අද මෙන් සදා කල් සනසන්න මා 
දිවි මං තලාවේ සෙවණක් සොයා 
යුගයෙන් යුගේදී හමුවන්න මා

භවයෙන් භවේ පැතුමන් පුරා
ආවේ සොයා මා හද ආදරේ
නදීෂානී... නදීෂානී... 
නදීෂානී... නදීෂානී...

නදීෂානී... නදීෂානී... 
නදීෂානී... නදීෂානී... //


ගායනය - අබේවර්ධන බාලසූරිය


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී