මා දෑසේ ආදරේ හැඟුම් ලියා තියා . . . . Ma Dase Adare Hagum Liya Thiya . . . .

මා දෑසේ ආදරේ හැඟුම් ලියා තියා                         
ඈ කවුදෝ මා හදේ හැගුම් වශී කලා
පාරාදීසේ මා දමා
පාළුවේ ඈ ගියා
මා දෑසේ ආදරේ හැඟුම් ලියා තියා

වේදනාවකී ඇගේ සෙනේ
මා පැතූව ලෝකයේ
වාසනාව පා වුනේ කොහේ
මට වේදනා තිලිණේ පුදා
හසරැල් සලා
ඈ මිදීලා යාවී මා දමා

ජීවිතේ පුරා ඔබේ සෙනේ
ලැබේවිදෝ ළඳේ ඔබේ
ආදරේ ලැබේවිදෝ ළදේ
සෙනෙහේ පුදා සසරේ පුරා
පැතුමන් දරා
ඈ මෙ මාව ඒවිදෝ සොයා

මා දෑසේ ආදරේ හැඟුම් ලියා තියා...


ගායනය - අතුල අධිකාරි


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana