සාධු සිරිපා ශ්‍රී මුනිදාගේ ....... Sadhu Siripa Sri Munidage .......

සාධු සිරිපා ශ්‍රී මුනිදාගේ ...........
සාධු සිරිපා ශ්‍රී මුනිදාගේ ත්‍රිනාදිමු භව සාගරේ
සාධු සිරිපා .......
ඒ පොඩි රාහුල බිම්බාදේවි
හැරදා ගියේ මහා රෑ මතියේ
සාධු සිරිපා ......


අප මුදන ලෙසේ මේ ගෝර භවේ
ඔබ වින්දා වූ ඒ ගෝර දුකා
ඒ ගෝර දුකා ......
ඇග මාංශ කපාලා ලේ දන් දී එක සේම දයා පාලා
ඒ රාහුල සේ අප සෑම සිතා .....//
වනගත වීලා ධ්‍යානේ වඩාලා තිනාදිමු භව සාගරේ
සාධු සිරිපා ......


ජය ශ්‍රී මහා බෝධි මුලෙදී එදා
දස පාරමී ධර්ම බලෙන් ස්වාමි මාර පරාදේ දුන්
මාර පරාදේ දුන්නා ඒ
අප සාධු කියාවි ලෝ අග වී .......//
ජය බිම වේ නගරේ විසාලා වදිමි සදා මා සාගරේ
සාධු සිරිපා ......


ගායනය - ඒ. ජේ. කරීම්


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana