සාරි පොඩිත්තක් ඇඳගන . . . Sari Podiththak Adagana . . .


සාරි පොඩිත්තක් ඇඳගන                                                          
මාල පොඩිත්තක් බැඳගන
දීග පොඩිත්තක් යන්නට කතා කරාවී
කථා කරලා මංගල්ලේ නියම කරාවි . . . .  //

රණ්ඩු කරලා සිංදු කියල 
තොරන් බැඳලා රෑහැන් ඇඳලා . . //
පාවඩ පිට මනාලයා ගෙදරට එවී
ගෙදර ඇවිත් ලැජ්ජාවෙන් මුකුළු කරාවි  .  //

සාරි පොඩිත්තක් ඇඳගන . . . 

තක්කිට තරිකිට කියලා
තිරික්කලේ අපි යනකොට . .  //
අහල පහල ඉන්න ඈයෝ බලා ඉඳීවී
බලා ඉඳල අපි දෙන්නට විහිළු  කරාවී .  //

සාරි පොඩිත්තක් ඇඳගන . . . .

එතනෝ සුමනෝ නාඩ ඉඳින්
සිකුරු තරුව පායනකන් . . //
ඔයාලාටත් පිරිමි කෙනෙක් බැල්ම හෙලාවී
බැල්ම හෙලලා තවත් ගමක් එලිය කරාවී . //

ගායනය - නන්දා මාලනී 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු