වැහි දිය මහ බිම තෙමුවට . . . Wahi Diya Maha Bima Themuwata . . .

වැහි දිය මහ බිම තෙමුවට
බිම තෙමන්නේ වැහි විතරද                                                   
රෑ අහසේ තරු තිබුනට
තරු තියෙන්නේ රෑ විතරද . . . . . . . //
විහඟුන් කැල ගී ගැයුවට

ගී කියන්නේ උන් විතරද
මට නුඹ විතරක් උනාට
නුඹට ඉන්නේ මං විතරද . . . . . . //

රෝස පතක කවි ලීව්වේ
සුවද දිදි තියාගන්න
මේ විදිහට ගී ගැයුවේ
ඉන්න තැනක දී ඇහෙන්න . . . . . . //

වැහි දිය මහ බිම තෙමුවට . . . . .

උස අත්තක මලක් උනේ
ගව් ගණනක් උඩින් ඉන්න
අවසානේ උරුම උනේ
මල් පොකුරක එකක් වෙන්න . . . . . . //

වැහි දිය මහ බිම තෙමුවට . . . . . . . .ගායනය - දීපිකා ප්‍රියධර්ශනී

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී