පුංචි කාලේ අපි . . . Punchi Kale Api . . .


පුංචි කාලේ අපි සිංදු කියපු හැටි                                               
පැංචියෙ මට මතකයි
පුංචි පැටික්කිට වෙච්චි පොරොන්දුව
ඉරහඳ වගෙ මතකයි . . . . . . //

ඉන්දුමතී නුඹෙ ලස්සන හැඬ රුව
මගේ හිතේ ඇදිලා . . . . . //
රුවට රුවක් නැත නුඹෙ රුව වාගේ
මෙච්චර කල් දැකලා . . . . . . //

පුංචි කාලේ අපි . . . . . .

නැන්දලා මාමලා කඳමළු අරගෙන
එනවාලු ලේලි බලන් . . . . . . //
ඇවැස්ස නෑකන් කියාන ආදෙන්
බහක් නොදී ඉදපන් . . . . . . . . //

පුංචි කාලේ අපි . . . . . . .

රංචු පිටින් නුඹ කැන්දන් යන්නට
ඒවී නොයා ඉදපන් . . . . . . . //
මංගල මොහොතට තැලිපිලි අරගෙන
ලඟදිම මං එන්නම් . . . . . . . //

පුංචි කාලේ අපි . . . . . . . .ගායනය : බන්දුල විජේවීර


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී