මේ සිංහල අපගෙ රටයි . . . Me Sinhala apage Ratai . . .


මේ සිංහල අපගෙ රටයි . . . . . . //
අප ඉපදෙන මැරෙන රටයි
අප හද පණ ගැහෙන රටයි
මුළු ලොව ඒ රටට යටයි

අහස සිඹින ගිරි කඳුරු . . . . . . //
පොළොව තෙමන වැව් සයුරු
මුහුද අවට බැඳි පවුරු
එරට අසිරි සිරි එයුරු

මව්බිම වෙනුවෙන් පොරණේ
දිවි දුන් විරු දරුවන්නේ
ලේවලිනුයි ඒ දෙරණේ
මිණි කැට මුතු කැට මැවුනේ

සමනොළ ගිරි වළළු හිමේ . . . . . . //
බුදු සිරිපා පිපෙන බිමේ
සම කරුණා ගුණ මහිමේ
අප උපතින් ලද උරුමේ

මේ සිංහල අපගෙ රටයි . . . . . .


ගායනය : විශාරද නන්දා මාලිනී


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු