මා සනසා . . . Maa Sanasa Maa Nalawa . . .

මා සනසා                                                                        
මා නලවා
සුරන්ගනාවන් පෙමින් ඇවිල්ලා හදේ ලැගුම් අයදි
සුරන්ගනාවන් පෙමින් ඇවිල්ලා හදේ ලැගුම් අයදි

විතත් මදු පෙරා ගෙනල්ලා
සුරන් රවටලා
ඇසක් ඉගිමරා රැගුම් පා
මුවට යා කලා . . . //

හැගුම් තෙරපිලාදෝ
හසුන් මුසවෙලා
සිහින ලොවක පාවෙඑ
සදුන් සිහිල යා‍වේ

මා සනසා . . . . .

රැයක් නිදිමරා සරාගී
ලවන් වෙහෙසිලා
යලිත් එනතුරා සුරංගි
හිදිමි මගබලා . . . . //

හෙටත් සද උදාවී
රැයක් පැමිනිලා
සිහින ලොවට යාවි
සුරබ මා සොයාවී

මා සනසා . . . . .ගායනය - මර්වින් පෙරේරා 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana