කෙලෙසක කීවත් . . . Kelesaka Kiwath . . .

කෙලෙසක කීවත් ඔබ ගෑන මතකය                                            
අමතක කරනු කියා
ඔබ ඒ කීව ලෙසේ
අමතක කරමි කෙසේ . . . . . . .//

යාදනියක සේ මා ලග දෑවටී
සෙනෙහස පෑතු ඒ දිනේ
ඔබ හට මෙලෙසේ අමතක මොහොතේ
මට අමතකව නෑතේ
ඔබ ඒ කීව ලෙසේ
අමතක කරමි කෙසේ

කෙලෙසක කීවත් ඔබ ගෑන මතකය . . . . . . .

අසන හෑම මුවින් ලොවම මා වෙතින්
ඔබ විමසන දවසේ
බෑදි පෙම සගවා ඉන්නද ඉවසා
මා ගොලු බිහිරෙකු සේ
ඔබ ඒ කීව ලෙසේ
අමතක කරමි කෙසේ . . . . . .

කෙලෙසක කීවත් ඔබ ගෑන මතකය . . . . . . .ගායනය - චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චිComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana