කවුළු පියන් පත් වහන්න . . . Kaulupiyan Path Wahanna . . .

කවුළු පියන් පත් වහන්න                                                            

සඳළු තලාවේ
ඔබ දුරයි නෙතට මා සිටිනා
ළවැලි තලාවේ . . . . . . //

විලක දුරක මල් පිපුනේ අපට නොවේමැයි
ඔරු පාරු ඇවිත් බලා යාවි විල් දිය ගැඹුරුයි
මල් සුවඳ උරා ඇදී යන්නේ බඹරුන් කොමැයි
සඳළුතලාවට පැල්පත දුරනම් බෝමැයි . . . .

කවුළු පියන් පත් වහන්න . . . . . . . . .

කිරි සිනා සලන සඳවත අහසෙම රැඳුනාවේ
ඉඟිමරණ තරු කැළුම් අහසට නොම පෙනුනාවේ
සිත ඈත අරන් යන විමනේ සඳළුතලාවේ
කවුළු පියන් වසනු මැනවි නෙතුකැන් හමුවේ

කවුළු පියන් පත් වහන්න . . . . . .ගායනය - කසුන් කල්හාරComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු